Shop Mobile More Submit  Join Login
Black 2.0 by Liuxiaofei Black 2.0 by Liuxiaofei
Black skin for Rainmeter v2.0.

Enjoy! ;)
Add a Comment:
 
:iconnandofigueira2005:
nandofigueira2005 Featured By Owner Mar 15, 2015
cool!
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Mar 16, 2015   Artist
Thank you so much!
Reply
:iconmailhn:
mailhn Featured By Owner Sep 3, 2013
Skin đẹp đó, tks bạn!
Reply
:icondisney-shit23:
Disney-shit23 Featured By Owner Aug 22, 2013
Thanks :)
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Aug 24, 2013   Artist
Thank you!
Reply
:icondjaskeen:
djaskeen Featured By Owner Mar 27, 2013
any chance to port this for geektool?
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Mar 27, 2013   Artist
Port it by yourself or wait me try it on Mac. I'm about to install mac for studying iOS. :)
Reply
:iconyangzihaoa:
yangzihaoa Featured By Owner Mar 3, 2013
:D
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Mar 3, 2013   Artist
;)
Reply
:iconziontrece:
ziontrece Featured By Owner Mar 2, 2013
Thanks, excelent!
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Mar 2, 2013   Artist
Thanks!
Reply
:iconak2ak2:
ak2ak2 Featured By Owner Feb 22, 2013
so black n simple...
thanks bro..
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Feb 22, 2013   Artist
Thanks bro.
Reply
:iconannavirtanen:
AnnaVirtanen Featured By Owner Feb 21, 2013
Please what´s font is this?
Reply
:iconannavirtanen:
AnnaVirtanen Featured By Owner Feb 21, 2013
I found now, this font is Script MT Bold :)
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Feb 21, 2013   Artist
You can see its name in code.
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Feb 21, 2013   Artist
:)
Reply
:iconseegor:
Seegor Featured By Owner Feb 21, 2013
nice one, but how can i set gmail to show new mails? it doesn't work for me :(
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Feb 21, 2013   Artist
Open Mail.ini with notepad++ and try to find how.
Reply
:icontrinhbaphap:
trinhbaphap Featured By Owner Feb 20, 2013
dạo này ra hàng liên tọi thế cậu? Mà ra v2 thì cho cái Font gì mới mới đi. Mình thấy font đì zai nhiều cái lạ mắt lớm.:love:
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Feb 20, 2013   Artist
À mà dạo gần đây có thằng điên bất mãn chế độ toàn lên dA này troll cả người nước ngoài chửi bới, thách thức chính phủ, chửi rủa người miền Bắc c có gặp k? Nó vào trang mình comment cả rổ chửi mình. :steaming:
Reply
:icontrinhbaphap:
trinhbaphap Featured By Owner Feb 20, 2013
Thấy chửi cả bên page của xnhan00 gì ấy,ông mà chuyên làm ảnh nghệ thuật ấy. Mình ko biết cái thằng đó. Nhưng mà chắc nó tâm thần ấy mà. :D
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Feb 21, 2013   Artist
Đời lắm thằng bệnh thật. Mình ghét nhất bọn phản động, chuyên phá đám các diễn đàn.
Reply
:icontrinhbaphap:
trinhbaphap Featured By Owner Feb 21, 2013
Tránh làm sao được. Nhiều đứa nó không có việc gì làm nên sinh ra thế.
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Feb 20, 2013   Artist
Chủ yếu là mình mod cho nó vừa đủ để hợp vs cái giao diện B&W của Janiel1984. Cũng như c ghiền cái Cressendo ý. :D Mà cũng lười nữa, cho mình địa chỉ tải font c bảo đi, biết mỗi Việt Designer.
Reply
:icontrinhbaphap:
trinhbaphap Featured By Owner Feb 22, 2013
đây, mới được bạn gửi.xem thử ưng ko
[link]
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Feb 22, 2013   Artist
Ô sờ kê luôn hehe. Thank ông bạn nha, lại có mỏ vàng để khai thác rùi. :D
Reply
:iconizzuthug:
IzzuThug Featured By Owner Feb 20, 2013
Great job!
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Feb 20, 2013   Artist
Thank you! :D
Reply
:iconannavirtanen:
AnnaVirtanen Featured By Owner Feb 20, 2013
Great skin!
Reply
:iconliuxiaofei:
Liuxiaofei Featured By Owner Feb 20, 2013   Artist
Thanks!
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 20, 2013
File Size
948 KB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
7,906 (1 today)
Favourites
40 (who?)
Comments
33
Downloads
4,243
×